Λατομική Ζώνη Παρεκλησιάς Λεμεσός
info@skyramont.com.cy
+357 25635170

Η περιοχή της λατομικής ζώνης καλύπτεται από το σύστημα πολλαπλών φλεβών, τμήματος του οφειολιθικού συστήματος του Τροόδους και αποτελείται κυρίως από διαβάση και δολερίτη.

Όλοι οι πετρογραφικοί τύποι είναι ελαφριά εξ αλλοιωμένοι – μεταμορφωμένοι. Τα πετρώματα μπορούν να διαχωριστούν σε 2-3 ποιοτικούς τύπους.

Η ορυκτολογική-πετρογραφική ανάλυση και οι ιδιότητες των υλικών μέσω των εργαστηριακών δοκιμών τα καθιστούν κατάλληλα για την χρησιμοποίηση τους στην παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτικών και χωματουργικών εργασιών.