Λατομική Ζώνη Παρεκλησιάς Λεμεσός
info@skyramont.com.cy
+357 25635170

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Skyramont > ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Από το 2017, λειτουργεί εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου το οποίο είναι εξοπλισμένο πλήρως, για να διεξάγει όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και να διατηρούμε σταθερή την ποιότητα των τελικών μας προϊόντων. Στο εργαστήριο μας γίνονται οι πιο κάτω έλεγχοι:

  • Κοκκομετρικές αναλύσεις
  • Δείκτης πλακοειδούς
  • Προσδιορισμός του δείκτη μπλε του Μεθυλενίου
  • Πυκνότητα – Απορροφητικότητα
  • Προσδιορισμός αντοχής των αδρανών υλικών (Micro Deval)
  • Προσδιορισμός τη αντοχής σε τριβή κρούση (Los Angeles)
  • Δοκιμή θειικού μαγνησίου

Η εταιρεία “Skyramont Quarries Ltd” είναι μέλος του συνδέσμου σκυροποιών ο οποίος είναι μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση Αδρανών Υλικών (UEPG) από την οποία ενημερωνόμαστε για βασικά θέματα που αφορούν την βιομηχανία.