Λατομική Ζώνη Παρεκλησιάς Λεμεσός
info@skyramont.com.cy
+357 25635170

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, ΑΞΙΕΣ

Skyramont > ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ, ΑΞΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η εταιρεία “Skyramont Quarries Ltd” συνεχώς βελτιώνει και αναβαθμίζει τον εξοπλισμό και τις γραμμές παραγωγής της, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη καθημερινή παραγωγή και καλύτερη ποιότητα του προϊόντος. Το λατομείο παράγει υψηλής ποιότητας διαβασικά προϊόντα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν τους τομείς της παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτικού σκυροδέματος στην Κύπρο.

Η εταιρεία διατηρεί τα κεντρικά γραφεία της στο χώρο του λατομείου για να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα παραγωγής και την άμεση ανταπόκριση σε τυχόν προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν. Προτεραιότητα της διοίκησης είναι η ικανοποίηση του πελάτη με την παροχή κορυφαίας ποιότητας υλικών με άμεση ανταπόκριση και άριστη εξυπηρέτηση.

ΟΡΑΜΑ

Οι πελάτες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, προβλέπουμε τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους και προσφέρουμε ποιοτικά αδρανή υλικά βάση των Κυπριακών και Ευρωπαϊκών προτύπων καλύπτοντας όλες τις ανάγκες του τομέα των κατασκευών.

ΑΞΙΕΣ

Από το 1990 παραμένοντας προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, την καινοτομία, την γρήγορη φόρτωση, τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και την υψηλή τεχνογνωσία προχωράμε μπροστά με προοπτική δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους.